Еуроген

Опрема и материјали за фарми

oprema hranilka renco markeri

Еуроген ДООЕЛ е дистрибутер на фирмата МС Шиперс од Холадија (http://www.msschippers.com/) од 2008 година. Двете фирми ги здружија силите во заедничка мисија: помош и подршка на фармерите и нивните тековни активности повразни со употреба на опрема и потрошен материјал поврзан со работата на сточарските фарми.
Доминатно во досегашната активност во овој смисол е програмата за свињарство на МС Шиперс и особено сė она што значи современа примена на модерен репродуктивен менаџмент во свињарството - примена на вештачко осеменување.
За повеќе информации активирајте ги линковите:
http://www.schippers.eu/eng/Acties/Catalogue%202013-2014/HTML/index.html
http://www.msschippers.com/themes/fertility-sows

slika1 slika2
Copyrights © 2015. Еуроген ДООЕЛ